Journalregister for Lillehammer kommune

Displaying 61 - 90 of 21641
Journalnr. Datert Årstall Instans Innhold FNR BNR Protokoll Side
1 929 Formannskap og bystyre Innberetning fra finansutvalget 17 49 - 52
1 929 Formannskap og bystyre Rektor Alexander meddeler at han flytter fra byen og derfor trer ut av alle komm Mer ... 17 133 136
1 929 Formannskap -og bystyre Skriv av 19.08.1929 fra Justisdepartementet om forandringer i bykommunelovens § Mer ... 17 133 136
1 929 Formannskap og bystyre Forslag til samordning av formannskapets arkiv og registreringer av behandlede s Mer ... 17 170 - 171
1 929 Formannskap og bystyre Forslag fra sekretariatet om opprettelse av kommunal statistisk avdeling. 17 170 172
1 929 Formannskap og bystyre Valg på ordfører og varaordfører for 1930. 17 203 206
1 930 Formannskap og bystyre Oppnevnelse av finansutvalg. 17 211
1 930 Formannskapet Om innkjøp av systemet "Adrema" til kommunesekretariatet. 17 255
1 930 Formannskapet Oppnevnelse av finansutvalg. 17 211
1 930 Formannskapet Valg på 4 medlemmer i finansutvalget. 17 373
121/1931 .17.02.1931 1 931 Formannskapet Oppland Landbruksselskap innbyr ordføreren til selskapets hundre års fest 28. fe Mer ... 17 406
126/1931 .17.02.1931 1 931 Formannskapet Hamar formannskap. Bystyreforhandlinger i 1930.
270/1931 13.04.1931 1 931 Formannskapet* Simon Simonsen søker om permisjon fra alle møter da han har arbeid utenbys. 17
363/1931 16.05.1931 1 931 Formannskapet Oppland fylke ber om bystyrets uttalelse om bruken av nynorsk og bokmål i admini Mer ... 17 435 456
389/1931 26.05.1931 1 931 Formannskapet E. Haakenaasen frasier seg alle kommunale verv. 17 438
441/1931 16.06.1931 1 931 Formannskapet Fra Justisdepartementets 2. avd. ang. besettelsen av den tidligere magistratens Mer ...
536/1931 25.07.1931 1 931 Formannskapet Sandefjord kommune sender to eksemplarer av deres budsjett for 1931-32
706 17.10 1 931 Formannskapet A.M. Hauche, Rådhusgt. 24 Oslo innbyr til å tegne håndsubskripsjon på "Norges or Mer ...
827/1931 22.12.1931 1 931 Formannskapet H. Snilsberg meddeler at han har forfall til bystyremøte 30.12
84/1931 04.02.1931 1 931 Formannskapet Anfrid Thrane takker for utvist oppmerksomhet ved kjøpmann Johan Bøhmers begrav Mer ...
586/1931 29.08.1931 1 931 Formannskapet Olaf Sanne takker for oppmerksomheten på 50 års dagen 17 472
369/1932 31.05.1932 1 932 Formannskapet Lillehammer Presseklubb klager over at Gudbrandsdølen har fått tilsendt budsjett Mer ... 18 140
408/1932 19.06.1932 1 932 Formannskapet I.O.Kleiven melder forfall til bystyremøtet 21.06
425/1932 28.06.1932 1 932 Formannskapet Sekretariatet ang. avisens klage over referater fra formannskapet 18 140
796/1932 24.11.1932 1 932 Formannskapet M. Hauches forlags subskripsjonsinnbydelse på verket "Norges ordførere 1929-1931 Mer ... 18 202
1 932 Formannskapet Skriv fra sekretariatet ang oberstløytnant Ruges tjeneste som ordfører i Lilleha Mer ... 18 224
1 932 Formannskapet Overrettssakfører Fliflet v/ Barths Atelier oversender fotografier av tidligere Mer ... 18 224
7/1933 05.12.1932 1 933 Formannskapet Sekretariatet ang oberst Ruges verv som ordfører
8/1933 05.01.1933 1 933 Formannskapet Forslag fra sekretariatet om at ordførergalleriet også utvides til å omfatte mag Mer ... 18 235
53/1933 20.01.1933 1 933 Formannskapet Olaf Formoe takker for tilsendte fotografier av ham som ordfører