Journalregister for Lillehammer kommune

Displaying 91 - 120 of 21641
Journalnr. Datert Årstall Instans Innhold FNR BNR Protokoll Side
82/1933 03.02.1933 1 933 Formannskapet Forslag fra overrettssakfører Fliflet til underskrifter på ordførerfotografiene
190/1933 1 933 Formannskapet Skriv av 11.01 d.å. fra major Ruge, Fritznersgt 19, Oslo ang oberst Christian Fr Mer ...
133/1933 27.02.1933 1 933 Formannskapet Barths Atelier takker for tilleggsbeløp for utført arbeide med ordførerbilleder 18 254
209/1933 21.02.1933 1 933 Formannskapet Hamar formannskap sender bystyrets forhandlinger 1932. Ber om det samme herfra
223/1933 28.03.1933 1 933 Formannskapet Overrettssakfører Fliflet ang utførelse av magistratbilledene
413/1933 08.06.1933 1 933 Formannskapet Utenriksdepartementets pressekontor innbyr ordførerne til lunsj på Maihaugen lør Mer ...
468/1933 30.06.1933 1 933 Formannskapet Fylkesmann Lambrechts takker ordføreren for samarbeide i sitt embede her 18 305
1 933 Formannskapet Nasjonaltrykkeriet gir tilbud om trykking av kommunehistoriske bøker 18 279
1 933 Formannskapet Om representasjon for fylkestinget 18 299
108 13.02 1 933 Formannskapet Overrettssakfører Fliflet om påskjønnelse for Barths atelier for arbeid med ordf Mer ... 18 245
1 933 Formannskapet Om representasjon for fylkestinget 18 299
1 933 Formannskapet Valg av finansutvalget 18 396
750/1934 1 934 Formannskapet Pressen i Lillehammer ber om å bli gjort kjent med formannskaps- og bystyremøter Mer ... 18 569
1 934 Formannskapet Valg på formenn for 1935-37 19 18
1 934 Formannskapet Valg på ordfører for 1935 19 24
1 934 Formannskapet Valg på varaordfører for 1935 19 25
1 935 Formannskapet Supli for fylkestinget 19 129
74/1935 03.01.1935 1 935 Formannskapet R. Hammer frasier seg kommunale valg 19 64
254/1935 09.04.1935 1 935 Formannskapet Oppland fylke sender bykommuneloven til utdeling til bystyremedlemmene
437/1935 21.06.1935 1 935 Formannskapet Steinkjer bykontor ber om opplysninger ang administrasjonen av kommunen her
439/1935 22.06.1935 1 935 Formannskapet Østlandske Vanførelag innbyr ordføreren og formannskapets og bystyrets medlemmer Mer ...
813/1935 16.11.1935 1 935 Formannskapet Johan Skjellerud skal flytte fra byen og frasier seg sine kommunale verv 19 224
1 935 Formannskapet Valg på medlemmer finansutvalget 19 41
1 935 Formannskapet Valg på medlemmer finansutvalget 19 260
1 935 Formannskapet Valg av ordfører for 1936 19 264
1 935 Formannskapet Valg av varaordfører for 1936 19 264
109/1936 08.021936 1 936 Formannskapet Dreyers forlag, Stavanger gir tilbud om trykking av festskrift ved kommunelovens Mer ... 122/1936 199/1936
315/1936 17.04.1936 1 936 Formannskapet Byforbundet ang formannskapslovens 100 års jubileum
473/1936 19.06.1936 1 936 Formannskapet Bykontoret foreslår at bystyret bemyndiger formannskapet til å innvilge boliglå Mer ... 253-1936 54-1936
497/1936 03.07.1936 1 936 Formannskapet Fylkesmannen melder at han har oppnevnt ordføreren i Lillehammer som representan Mer ... 272-1936