Journalregister for Lillehammer kommune

Displaying 121 - 150 of 21641
Journalnr. Datert Årstall Instans Innhold FNR BNR Protokoll Side
717/1936 15.10.1936 1 936 Formannskapet Oppland fylke melder at festligheter i anledning formannskapslovens 100 års jubi Mer ... 392-1936
804/1936 20.11.1936 1 936 Formannskapet Kommunalt Centralbyrå brosjyre om "Minneskrift for formannskapslovene av 1837"
833/1936 12.12.1936 1 936 Formannskapet Norske Kommunale Ingeniørveseners forening ber om å bli tilsendt avtrykk av all Mer ... 446-1936
846/1936 18.12.1936 1 936 Formannskapet Kongsvinger formannskap spør om byens våpen her er benyttet som merke på souven Mer ...
1 936 Formannskapet Innbydelse til internasjonalt kommunemøte i Berlin 8.-13. juni 1936 179-1936
7/1937 06.01.1937 1 937 Formannskapet Bysekretariatet om høytidligholdelsen av det kommunale selvstyres 100 års jubile Mer ... 9-1937
15/1937 07.01.1937 1 937 Formannskapet Innbydelse fra Justis- og politidepartementet til ordføreren til å overvære fest Mer ...
27/1937 15.01.1937 1 937 Formannskapet Henstilling fra Fylkesmannen i Oppland til ordføreren om møtetiden ved formanns Mer ...
29/1937 15.01.1937 1 937 Formannskapet Østlandske Blindeforbund forespør om ordføreren vil holde åpningstale ved deres Mer ... 9 -1937
347 /1937 04.05.1937 1 937 Formannskapet Jernbanebiblioteket Hamar ber om en del kommunale trykksaker til sitt bibliotek
426 /1937 11.06.1937 1 937 Formannskapet Beretning fra Justis- og politidepartementet om festlighetene i Oslo 28.-29. jan Mer ...
1 937 Formannskapet Valg på formenn for 1938-40 20 100
1 937 Formannskapet Valg på ordfører for 1938 20 107
1 937 Formannskapet Valg på varaordfører 1938 20 107
52 /1938 18.01.1938 1 938 Formannskapet Ordføreren foreslår at bystyresakene for 1938 trykkes
105 /1938 08.02.1938 1 938 Formannskapet Svar fra Justisdepartementet på henvendelse herfra av 2. ds om fortolkning av ko Mer ...
144 /1938 10.06.1938 1 938 Formannskapet J. Frisenberg sender ordførerklubbe i sølv som gave til formannskapet 248 - 1938
783 / 1938 11.11.1938 1 938 Formannskapet Narvik formannskap ber om reglement for gjeldende skyss- og diettgodtgjørelse fo Mer ...
9 / 1939 04.01.1939 1 939 Formannskapet Innbydelse fra Borgermestrenes permanente utvalg til borgermesterkonferanse i O Mer ...
55 /1939 31.01.1939 1 939 Formannskapet Madshus Skifabrikk søker om å få benytte Lillehammer byvåpen som merke på sine c Mer ... 50 -1939
57 /1939 23.01.1939 1 939 Formannskapet Sekretarietet (Kontorsjefen) søker om bevilgning til ajourføring av fortegnelse Mer ... 38 -1939
74 /1939 04.02.1939 1 939 Formannskapet Lillehammer Handelstands Forening innbyr formannskapet til å overvære medlemsmøt Mer ... 66 -1939
152 /1939 1 939 Formannskapet Nordisk Tidende, Brooklyn ,vil gjerne motta en hilsen fra byens ordfører til bru Mer ...
318 /1939 29.04.1939 1 939 Formannskapet Justisdepartementet om reglement for bystyrets og formannskapets virksomhet
315 /1939 16.06.1939 1 939 Formannskapet Bysekretariatet meddeler at Lillehammer Sparebank har forlangt å få igjen arkive Mer ... 209 -1939
449 /1939 19.04.1939 1 939 Formannskapet Lillehammer Meieri og Ysteri søker om tillatelse til å få bruke Lillehammer byme Mer ... 247 - 1939
454 /1939 25.07.1939 1 939 Formannskapet P.J. Helleberg søker om tillatelse til å benytte Lillehammer byvåpen som varemer Mer ... 248 -1939
690 /1939 18.11.1939 1 939 Formannskapet Hans P. Lødrup melder frafall til bystyremøtet 20.ds da det er ytret tvil om at Mer ...
730 /1939 05.12.1939 1 939 Formannskapet Anine Wollebæk Slaatto oversender fotografi av kjøpmann Anders Johansen, en av L Mer ... 390 -1939
1 940 Formannskapet På grunn av den inntrådte krigssituasjon, ber ordføreren om bemyndigelse til å t Mer ... 135 - 1940