Journalregister for Lillehammer kommune

Displaying 151 - 180 of 21641
Journalnr. Datert Årstall Instans Innhold FNR BNR Protokoll Side
1 940 Formannskapet Ordføreren refererer hva han hadde foretatt seg på kommunens vegne siden forrige Mer ... 136 - 1940
1 940 Formannskapet Innberetning v/ fru Haslund om disposisjoner hun som sette-ordfører i tiden 17. Mer ... 137 - 1940
1 940 Administrasjonsutvalget Om forhandlinger med de tyske myndigheter inntil formannskap og bystyre kan sett Mer ...
1 940 Kriseutvalget Skriv fra formannen av dd der det foreslås at intet komm. tiltak igangsettes ell Mer ... 7 - 1040
1 940 Kriseutvalget Ang møtetid og møtested for kriseutvalget 8 -1940
1 940 Kriseutvalget Formannen foreslår å innkalle til formannskapsmøte tirsdag 28.mai 25 - 1940
1 940 Kriseutvalget Referat fra møter siden siste formannskapsmøte 154 - 1940
1 940 Formannskapet Valg på fungerende ordfører i ordfører Sannes sykdomsforfall 273 -1940
1 940 Formannskapet Valg på fungerende varaordfører i varaordfører Lunds sykdomsforfall 273 -1940
350 /1940 06.06.1940 1 940 Oppland fylke Etter henstilling fra Administrasjonsrådet anmodes om at kriseutvalget blir opph Mer ... 182/ 212-1940
252 /1940 26.04.1940 1 940 Formannskapet Margit Haslund har varetatt kommunens anliggender i ordførerens sykdomsfravær og Mer ...
253 /1940 26.04.1940 1 940 Administrasjonsutvalget Utvalg som er nedsatt til å vareta byens interesser etter tyskernes besettelse a Mer ...
260 /1940 08.05.1940 1 940 Formannskapet Legeerklæring fra dr. J. Dobloug hvoretter varaordfører Lund må fritas for komm Mer ...
26 /1940 09.05.1940 1 940 Formannskapet Oppland fylke:Etter anmodning av Administrasjonsrådet ber fylkesmannen at det bl Mer ... 149 - 1940
384 /1940 17.06.1040 1 940 Formannskapet Ordfører Sanne meddeler at han fremdeles må be seg fritatt for arbeidet med ordf Mer ...
507 /1940 10.08.1940 1 940 Formannskapet Oppland fylke: Bemerkninger til formannskapets vedtak av 30.juli d.å.om opphevel Mer ...
538 /1940 26.08.1940 1 940 Formannskapet Hans P. Lødrup: Forslag som han akter å fremsette i førstkommende formannskapsmø Mer ... 252 - 1940
63 /1940 03.10.1940 1 940 Formannskapet Innenriksdepartementet: Bestemmelse om at bl.a. utskrifter av alle by-og formann Mer ... 291 -1940
655 /1940 14.10.1940 1 940 Formannskapet Instrukser fra Innenriksdepartementet for meldinger til pressen 312 - 1940
713 /1940 06.11.1940 1 940 Formannskapet Hans P. Lødrup ber seg fritatt fra sine kommunale verv
722 /1940 16.11.1940 1 940 Formannskapet Oppland fylke meddeler at det for fremtiden ikke er nødvendig å sende inn mer en Mer ...
751 / 1940 18.11.1940 1 940 Formannskapet Inneneriksdepartementet om nærmere direktiver for meldinger til pressen
802 /1940 10.12.1940 1 940 Formannskapet Innenriksdepartementet om fortsatt funksjon for medlemmer av utvalg, råd og styr Mer ... 358 - 1940
831 /1940 20.12.1940 1 940 Formannskapet Johs. Groseth som skal tiltre en 3 a 4 måneders studiereise, frasier seg sine ko Mer ...
1 /1941 31.12.1940 1 941 Formannskapet Oppland fylke: Forordning av 22. desember 1940 om endringer i kommunelovene av 1 Mer ...
4/1941 02.01.1941 1 941 Formannskapet Oppland fylke meddeler at Innenriksdepartementet har oppnevnt kontor-sjef P.L.Wi Mer ...
17/1941 02.01.1941 1 941 Formannskapet Innenriksdepartementet: Rundskriv om oppnevning av ordfører og formann
20/1941 06.01.1941 1 941 Formannskapet Oppland fylke ang oppnevning av rådgivende formenn
26/1941 03.02.1941 1 941 Formannskapet H. Myhre Nilsen ber seg fritatt som varamedlem i byrådet
29/1941 04.02.1941 1 941 Formannskapet Oppland fylke sender til uttalelse søknad om fritak for Erikka Lund og Hjørdis M Mer ...