Journalregister for Lillehammer kommune

Displaying 181 - 210 of 21641
Journalnr. Datert Årstall Instans Innhold FNR BNR Protokoll Side
39/1941 14.01.1941 1 940 Formannskapet Fylkesmannen om Edvin Endresens oppnevelse som formann i Lillehammer bystyre
173/1941 29.04.1941 1 941 Formannskapet Oppland fylke om styre i Lillehammer by. Varaordfører H. Snilsberg fritatt. Oppn Mer ...
200/1941 12.05.1941 1 941 Formannskapet Oppland fylke erkjenner å ha mottatt utskrift fra møte med formennene 21. april Mer ...
223/1941 21.05.1941 1 941 Formannskapet Innenriksdepartementet: Rundskriv om kommunalkurs i Oslo 4. og 7. juni d å
232/1941 24.05.1941 1 941 Formannskapet Oppland fylke oversender rundskriv fra Innenriksdep av 21.05 om kommunalkurs i O Mer ...
243/1941 31.05.1941 1 941 Formannskapet Innenriksdepartementet meddeler at møter ordføreren holder med formennene skal h Mer ...
244/1941 03.06.1941 1 941 Formannskapet Norges Byforbund ber om at det for framtida blir sendt 2 ekspl av bytingskartet
357/1941 01.07.1941 1 941 Formannskapet Oppland fylke oversender dokumenter i anledning av ordførervedtak nr 18 av 18.03 Mer ...
378/1941 05.07.1941 1 941 Formannskapet Innenriksdepartementet: Rundskriv om kommuneforordninger
550/1941 04.09.1941 1 941 Formannskapet Skien kommune ber opplyst om administrasjonen rådmann - ordfører
595/1941 16.09.1941 1 941 Formannskapet Maren Hvardal om en del kommunale dokumenter tilhørende De Sandvigske Samlinger Mer ...
703/1941 30.10.1941 1 941 Formannskapet Oppland fylke meddeler at Innenriksdep i skriv av 27. ds har oppnevnt bankbokhol Mer ...
860/1941 08.12.1941 1 941 Formannskapet Innenriksdepartementets svar på skriv fra ordføreren av 18.11.1941 om lønn for v Mer ...
874/1941 23.11.1941 1 941 Formannskapet Anton Andreassen: Krav på kr 300,- for bruk av bystyresalen i 1940
1 941 Formannskapet Tilbud fra Lillehammer Trykkeri om trykking av kommunale dokumenter. Ordførerved Mer ...
154/1942 23.02.1942 1 942 Formannskapet Skriv fra Innenriksdep av 19. 02 ang opprettelse av rådmann-stilling for Lilleha Mer ...
311/1942 01.04.1942 1 942 Formannskapet Brev fra Oppland fylke til varaordf. Gaden om å overta ordførerstillingen og Mer ...
394/1942 22.04.1942 1 942 Formannskapet Meddelelse fra Innenriksdepartementet om at avd sjef Håkon Warendorph er konstit Mer ...
460/1942 07.05.1942 1 942 Formannskapet Oppland fylke om avlønning mv av ordfører Gaden i den tid han fungerer som leder Mer ...
515/1942 20.05.1942 1 942 Formannskapet Oppland fylke meddeler at Opplands fylkesting er berammet til tirsdag 9. Juni
522/1942 22.05.1942 1 942 Formannskapet Skriv av 11.mai fra Innenriksdepart med meddelelse om at rådmann Warendorph tilt Mer ...
535/1942 26.05.1942 1 942 Formannskapet Lillehammer kommunes pensjonskasse sender:
1) Skjema for egenerklæring
2) Skje Mer ...
577/1942 27.05.1942 1 942 Formannskapet Oppland fylke fastsetter ordførergodtgjørelsen for 1942 til kr 2.400,-
640/1942 12.06.1942 1 942 Formannskapet Oppland fylke: Avskrift av påtegningsskriv til kommunen ang utbetaling av lønn t Mer ...
850/1942 30.07.1942 1 942 Formannskapet Oppland fylke meddeler at P. Widding fratrer som ordfører 1. august. Varaordfør Mer ...
867/1942 03.08.1942 1 942 Formannskapet Forslag fra lagfører i Lillehammer lag av NS Kyrre Rosenvinge om rådmann Håkon W Mer ...
1053/1942 21.09.1942 1 942 Formannskapet Skriv fra Innenriksdep av 31.08.1942 om oppnevning av Johs. Gaden til ordfører o Mer ...
1159/1042 15.10.1942 1 942 Formannskapet Gudrun Snilsberg ber om å bli fritatt fra sine kommunale verv fra 1. januar
1164/1942 udatert 1 942 Formannskapet Sverre Buer ber om at han må slippe flere kommunale verv
1260/1942 09.11.1942 1 942 Formannskapet Oppland fylke om fastsettelse av ordførergodtgjørelse fra 1. januar 1943