Journalregister for Lillehammer kommune

Displaying 21631 - 21641 of 21641
Journalnr. Datert Årstall Instans Innhold FNR BNR Protokoll Side
1 917 Kommunale utvalg Valg på medlem av ølsamlagets styre 11 69,72
1 920 Kommunale utvalg Valg på medlemmer til øl- og vinsamlagets styre 12 176,192
1 923 Kommunale utvalg Valg vedr øl- og vinsamlagets styre 14 38,47
1 923 Kommunale utvalg Søknader om innskrenkede skjenkerettigheter for 1924 14 363,364,369
1 924 Kommunale utvalg Valg på 2 medlemmer og 2 varamenn til styret for øl- og vinsamlaget 1925-26 15 146,168,191,198
1 926 Kommunale utvalg Valg til øl - og vinsamlagets styre 16 153,156
1 927 Kommunale utvalg Valg på 1 varamann for 1928 til øl- og vinsamlagets styre 16 350,364,370,373
1 930 Kommunale utvalg Valg på 2 medlemmer og 2 varamenn for 1931-32 til vinsamlagets styre og revisor Mer ... 17 374,387
1 933 Kommunale utvalg Valg vedr øl- og vinsamlagets styre 18 394,398,401
1 935 Kommunale utvalg Valg på medlemmer til vinsamlagets sykepleiefond 19 39
1 938 Kommunale utvalg Valg på 2 medlemmer med varamenn til Vinmonopolets stedlige styre i 4 år fra 01. Mer ... 252