Journalregister for Lillehammer kommune

Displaying 211 - 240 of 21641
Journalnr. Datert Årstall Instans Innhold FNR BNR Protokoll Side
1301/1942 02.11.1942 1 942 Formannskapet Meddelelse fra Innenriksdep at rådmann Warendorph fra 15. mai d å inntil videre Mer ...
13/1943 04.01.1943 1 943 Formannskapet Meddeler at Innenriksdep har oppnevnt hov.bokholder Johs. Gaden til ordfører og Mer ...
96/1943 23.01.1943 1 943 Formannskapet Ole Bjerkli søker om å bli fritatt fra vervet som medlem av bytinget
1 830 Regnskapsvesen Innsamling av bidrag til bykassen 1 13-14
1 830 Regnskapsvesen Framlegging av bykassens regnskap 1 13,33,38,44
1 840 Regnskapsvesen Framlegging av kommuneregnskapet 2 65,66,105,106,110,143,147,206
1 844 Regnskapsvesen Kemnerens skriv ang pengemangel i kassen 2 212
1 846 Regnskapsvesen Desisjon av regnskapene 2 278,279,281,316,353
1 848 Regnskapsvesen Anvisning av en del regninger 2 337,338,341,355,360,367,372
1 849 Regnskapsvesen Desisjon av regnskapene for 1848, 1849, 1850 3 32,34,103,135
1 851 Regnskapsvesen Trykking av regnskapsekstrakter 3 142
1 852 Regnskapsvesen Desisjon av Hammergaards regnskap 3 168,213,257,284,314,374
1 853 Regnskapsvesen Desisjon av kommunekassens regnskap for 1851 3 190,257,284,314,374
1 853 Regnskapsvesen Desisjon av fattigkassens regnskap for 1851 3 187,212,257,269,286
1 857 Regnskapsvesen Desisjon av bykasseregnskapene, Byggefondet og Hammergaards regnskap 4 5,88,89,98,119,139
1 860 Regnskapsvesen Ordførerens anvisning av regninger 4 100
1 861 Regnskapsvesen Generalregnskap fot byggefondet 4 132
1 862 Regnskapsvesen Ordførerens anvisningsrett 4 146
1 862 Regnskapsvesen Diverse gjeldsposter til kommunen 4 158
1 862 Regnskapsvesen Desisjon av regnskapene for 1860, 1861, 1862, 1863 4 170,175,199,249,252
1 863 Regnskapsvesen Desisjon av regnskapene for Hammergaard og Byggefondet 4 176
1 863 Regnskapsvesen Godtgjørelse til G. Larsen for ført regnskap under byggearbeide. 4 204
1 867 Regnskapsvesen Desisjon av regnskapene for 1865, 1866, 1867,1868 4 261,266,267,307,310,311,314,340
1 868 Regnskapsvesen Byfogd Zeiers desisjonsansvar 4 274,283,289,335,358
1 868 Regnskapsvesen Regning på trykking av ekstrakter 4 274
1 869 Regnskapsvesen Trykking av skjemaer 4 307
1 871 Regnskapsvesen Avdøde byfogd Zeiers desisjonsansvar 5 2,11,14
1 871 Regnskapsvesen Just Brochs innbetaling til bykassen 5 2
1 871 Regnskapsvesen Desisjon av fattigkassen og bykassens regnskap 5 13, 15
1 873 Regnskapsvesen Desisjon av regnskapene for 1871 - 1882 5 54,68,85,100,143,166,208,258,287,311-12,349,356-57