Journalregister for Lillehammer kommune

Displaying 241 - 270 of 21641
Journalnr. Datert Årstall Instans Innhold FNR BNR Protokoll Side
1 880 Regnskapsvesen Bykasserestanser for 1878-79 5 287
1 883 Regnskapsvesen Desisjon av regnskapene for 1881-1888 5 358,386,414,427,435-51,454,488,491,537,544
1 884 Regnskapsvesen Restanser til bykassen mv 5 379
1 893 Regnskapsvesen Oversikt over fattigkassen og bykassens tilstand 6 108
1 900 Regnskapsvesen Desisjon av regnskapene 7 52, 54
1 900 Regnskapsvesen Desisjon av regnskapene for 1897 7
1 901 Regnskapsvesen Kemneren:Kontroll av kassen 7 146
1 904 Regnskapsvesen Kommunens regnskaper. Desisjon for 1899, 1900 og 1901 7 300,314,316-18, 349,353
1 905 Regnskapsvesen Kommunens regnskap 8 24, 32
1 905 Regnskapsvesen Kommunens regnskaper. Erkjennelse av underskudd 8 47, 52
1 906 Regnskapsvesen Amtets skriv - Byens plikt til å sende utdrag av regnskap 1903 og 1904 til det Mer ... 8 77
1 906 Regnskapsvesen Kommunens regnskaper. Referat 1905 og 1906 8 84,144,150
1 907 Regnskapsvesen Kemneren søker om forandring av kontortid 8 240
1 907 Regnskapsvesen Kommunens regnskap. Desisjonskomiteens framlagte forslag 8 241, 243
1 908 Regnskapsvesen Kemneren søker om forhøyelse av godtgjørelse til kontorhold 8 268
1 909 Regnskapsvesen Kemneren søker om å lukke kontoret om ettermiddagen 9 56
1 909 Regnskapsvesen Desisjon av regnskapene 1906-07 9 91-92
1 909 Regnskapsvesen Desisjon av regnskapene 9 91-92
1 913 Regnskapsvesen Ref. regnskap for stadsingeniøren 10 104
1 914 Regnskapsvesen Desisjon av byregnskapene for 1913 10 243, 249
1 918 Regnskapsvesen Regnskapsoversikt for byens off. arbeider 11 273
1 918 Regnskapsvesen Omlegging av kommunens regnskap 11 298
1 918 Regnskapsvesen Regnskapsoversikt fra stadsingeniøren 11 333
1 919 Regnskapsvesen Desisjonskomiteens antegnelser 12 71
1 919 Regnskapsvesen Bykassens regnskap for 1917-18 12 37
1 919 Regnskapsvesen Regnskapsoversikt fra byingeniøren 12 92
1 920 Regnskapsvesen Magistratens regnskapsanvisning 12 356
1 920 Regnskapsvesen Komiteens innberetning ang samordning av regnskapet 12 333,365
1 920 Regnskapsvesen Magistratens regningsanvisning 12 388, 391
1 921 Regnskapsvesen Overføringer fra bykassens regnskap | 13 203