KLASSEINNDELING

 

Arkivnøkkel for Lillehammer-OL

Klasser og hovedgrupper

 

 

 

          Klasse 0:     ADMINISTRASJON. ORGANISASJON.

                                         PERSONAL. FRIVILLIGE

 

          Klasse 1:     PROSJEKTSTYRING. ØKONOMI

 

          Klasse 2:     INFORMASJON. MARKED

 

          Klasse 3:     PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING AV ARRANGEMENTET. ETTERBRUK

                                        (inklusive Olympiaparken)

 

          Klasse 4:     ISARENAER

 

          Klasse 5:     SKIARENAER

 

          Klasse 6:     INNKVARTERING

 

          Klasse 7:     MEDIA- OG KULTURSENTRA

 

          Klasse 8:

          

          Klasse 9: