Digitale fortellinger om husmenn

På denne siden vil du kunne se digitale fortellinger med husmenn og husmannsvesenet som tema. En digital fortelling kan være en tekst med illustrasjoner, en video, en lydfil, animasjoner, fotografier eller en nettutstilling. Utgangspunktet for fortellingene er ulike dokumenter, fotografier, filmer, gjenstander eller personlige opplevelser.

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har laget en digital fortelling med husmenn som tema.

Andreas Svendsen Lienseie

Dette er en fortelling om husmannssønnen Andreas Svendsen Lienseie og ei bok som betydde mye for ham. Fortellingen er laget av Natasha Bjørnset Reksten ved Randsfjordmuseene AS.

Se videoen

Min tolkning av husmannsvisa

En gammel vise om et husmannsliv og slit. Denne versjonen er fra Land i Oppland. Fortellingen er laget av Sally Græsdahl ved Randsfjordmuseene AS.

Se videoen

Plassen Bråten i Brandbu

Fortellingen er laget av Torun Sørli ved Randsfjormuseene AS.

Se videoen

Digitalt Museum kan du se flere digitale fortellinger.