Husmannslitteratur

Arnfinn Engen: Husmannstid og husmannsfolk. Dølaringen Boklag, Lillehammer 2001Her kan du lese utdrag fra litteratur som omhandler husmannsvesenet og husmannstida.

Hentet fra...Tema
Husmannstid og husmannsfolk:  1. Et samfunn i endring
Husmannstid og husmannsfolk:  2. Husmannsvesenet
Husmannstid og husmannsfolk:  3. Lovverket
Husmannstid og husmannsfolk:  4. Arbeidsplikt
Husmannstid og husmannsfolk:  5. Andre plikter
Husmannstid og husmannsfolk:  6. Føderåd
Husmannstid og husmannsfolk:  7. Lovens følger
Husmannstid og husmannsfolk:  8. Hva skjedde?
Husmannstid og husmannsfolk:  9. Avvikling av husmannsvesenet
   
Egen artikkel: Husmannsvesenet på Austlandet

Tekstene det er lenket til fra denne siden er skrevet av Arnfinn Engen.