Auksjon på Lere under Næs i Brandbu 1905

Opplandsarkivet avd. Randsfjordmuseene, Hadeland

Aar 1905 den 7. juni afholdes efter begjæring fra Anders Ladderud en auktion på hans bopel Lere i Brandbu ved lendsmanden i overvær af undertegnede vidner.
Hvorda! Lendsmanden fremlagde en af de om auktionen udfærdige plakater forsynet med attest om læsning og bemerkede at auktionen  yderligere er bekjentgjort ved indrykkelse i Vestoplændingen.
Rekvirenten mødte og begjærende auktionen fremmet på følgende Konditioner
(Se konditionerne Næs brænderi hvilke gjentages her således som de findes indtagne i nærv. protokols fol 1 med den forandring at post 2 nu skal lyde: Tilslagssummen tillagt 10 % betales ukrævet til den antagne incassator lensmand Grimsrud på hans bopel inden 1. februar 1906.
For incassationen og med fuldt ansvar for kjøbernes vederheftighed nyder incassator 10 % og for auktionens bekjentgjørelse og afholdelse godtgjørelse efter sportelloven)
Efterat konditionerne var opplæst fremmedes auktionen således:

3 økse 1 bile 1-40 Anders Egge, Skari
1 bergehakke 70 Peder Nilsen Skarieie
1 spade 50 Anders Lerbru v/K
1 do 1-00 do           do
1 grev 40 Iver Lere
1 øks 50 Ole H. Egge
1 parafinkande m.m 10 Kristian Lere v/K
1 øltønde med…. 2-00 L. Bredviken
1 sørpekolle 40 Iver Lere
1 do 50 Anders Lerbru
2 traug 50 Anders Egge, Skari
1 malerandbo 20 Anders Lerbu v/K
1 tøvfjæl 35 Anne T. Kjos
1 gryte 1-50 Nils Nilsen Skarieie
1 nøle 1-10 Nils N. Kværnbråten v/K
1 anker m.m. 30 Torsten Hasledalen
2 narvere, tæksle m.m. 70 Peder Nilsen Skarieie
1 kuffert m.m. 20 Halvor Fredriksen, Næseie
1 vedsag 50 Ole Martinsen
1 par karder 25 Anne T. Kjos
1 sauesaks 60 Torstein Hasledalen
1 hæspetre 30 Nils Nilsen Skarieie Latrs.
1 hakkebret 25 Nils N. Kværnbråten
1 skindskræppe 1-00 Iver Lere
1 natpotte 25 Gunder Retrumsbakken
1 kuffert m.m. 2-30 Kontant
1 kjævle m.m. 20 Ole H. Egge
1 lygt    20 Iver Lere
1 bagstefjøl 1-00 do    do
1 vugge 50 Halvor Fredriksen
1 pude 20 do    do
1 do 90 do    do
1 tæppe 50 Anders Lerbru v/K
1 pude 10 Halvor Fredriksen
1 skindfælde 3-30 do    do
1 bøle 50 Lendsmannen
2 skinnfælder 10 Halvor Fredriksen
1 sag 80 Peder Kristoffersen Bastubakken
1 do 60 Gunder Retrumsbakken
1 do 50 do    do
1 baksag 50 do    do
1 do 1-40 do    do
1 do 60 Nils Nilsen Skarieie
1 stiksag og 1 vater 25 Kontant
2 naver 30 Anders Egge, Skari
2 do 80 Peder Kristoffersen Badstuebakken
1 do 40 Gunder Retrumsbakken
1 tæljehakke 20 Kontant
1 do m.m. 10 Peder Nilsen Skarieie
1 do 20 Kontant
1 do 20 Gunder Retrumsbakken
2 … bor 30 Nils N. Kværnbråten
1 borvinde med 1 bor 80 Ole H. Egge
1 båndkniv m.m. 80 Jørgen Olafsen
2 … rasper 10 Johan Teslo
1 hammer og hovtang 35 do    do
1 do               do 70 Iver E. Vigsgjærdingen
2 dreierjern 10 Jørgen Olafsen
2 hugjern 35 Peder K. Bastuebakken
1 do 25 Anders Egge, Skari
Latrs. Kr    
Transport    
1 hugjern 25 Anders Egge, Skari
2 do 10 Peder K. Bastuebakken
2 do 40 Johannes I. Lere
1 høvl 40 do    do
1 do 75 Nils N. Kvernbråten
1 do 1-70 L. Bredviken
1 rubank 1-40 Kontant
2 høvler 1-80 Peder K. Bastuebakken
1 høvl 1-40 do    do
2 do 50 Kontant
2 do 30 Nils Nilsen, Skari
2 vinkelhager og    
2 skruetvinger 50 Jørgen Olafsen
2 vinkelhager 10 Gunnar Retrumsbakken
1 passer 25 Kontant
2 vinkelhager 10 Gunder Retrumsbakken
1 do m.m. 25 Ole H. Egge
1 medrag 30 Gunder Retrumsbakken
2 bujern 1-00 do    do
1 rasp 40 do    do
1 fil m.m. 20 Iver Lere
1 stålvinkelhage 50 Nils A. Svevnerud
2 høvler 50 do    do
2 biler 50 Jørgen Olafsen
1 høvl (rubank) 2-30 Nils A. Svevnerud
1 bile 2-30 Ole Anders Bråumsmoen
    v/  Nils A. Svevnerud
1 bile m.m. 25 Kontant
2 vindusgrinder a 80 1-60 Iver Lere
2 do a 25 50 Andreas Torsbakken V. Toten
1 størstang 1-00 Anders Egge, Skari
2 høvler 1 lænke 40 Ole H. Egge
1 kasse skrab 25 Anders Egge, Skari
1 do    do 10 Gunder Retrumsbakken
1 høvlbenk 5-00 Anders Egge, Skari
Transp.    
1 dus. tomflasker    
1 høvogn 5-00 Anders Egge, Skari
1 par hjul 2-00 do    do
1 kjelke 1-20 Iver Lere
1 par ski 90 Anders Egge, Skari
1 væv 6-00 Hans O. Kjos v/K
3 stole a 1,90 5-70 Johan Iversen Augedalsbakken
    v/ Iver Augedalsbakken
3 do a 1,90 5-70 do    do    v/do
1 potteplante 1-10 Lina P. Næs
1 do 80 Ole H. Egge, Skari
1 do 40 Anders Egge, Skari
1 do 15 Mari Kristiansdtr. Lere
1 do 20 Anders Lerbu v/K
1 do 20 do    do    v/K
1 do 25 Anders Egge, Skari
1 do 30 do    do
1 do 10 Anders Lerbu v/K
1 do 30 Anders Egge, Skari
1 do 10 Kontant
1 do 2-80 Anne Lerbru
1 4k. bord 2-20 Hans Pettersbakken v. Toten
1 pipe 20 Kontant
1 skab 20-00 Halvor Fredriksen Næseie
1 melkemugge 20 Torsten Hasledalen
1 komfur med rør 30-50 Iver Vigsgjærdingen
1 ovn i kammeret 12-00 Iver Augedalsbakken
1 mugge    35 Lina P. Næs
1 rundt bord 10-80 Andreas Torsbakken
1 fad 30 Anne T. Kjos
2 fad 30 Hans O. Kjos v/K
1 do 10 Hans T. Skari
1 bolle    25 Ole H. Egge v/K
1 brødbakke 20 John Erlandsen v/Kone
4 par kopper 1-20 Johannes Lere v/K
1 kaffekanne m.m. 40 Anders Egge, Skari
1 fad 20 Iver Lere
1 blikkjøreld    25 Peder K. Bastuebakken
1 kaffetrommel m.m. 20 Kontant
Trp.    
1 melkekjøreld    50 Kontant
3 vævskeer 50 Peder K. Badstuebakken
en del høvler 1-50 Hans O. Kjos v/K
1 vævskyt 30 Anders Lerbu v/K
1 hovelfjæl 20 Hans O. Kjos
1 vævspender 50 Erik Nilseløkken
1 speil    3-00 Anders Egge, Skari
1 nibsgjenstand 15 Kontant
1 do 10 Halvor Fredriksen
1 bord 4-80 Johannes Lere
2 billeder 20 Iver Lere
1 do 20 Anders Lerbru v/K.
1 do 10 Anne T. Kjos
1 bord 5-20 Hans Pettersbakken
3 bøger    35 Johan Gullerudseie v/K.
1 par botforstøvler    
1 seng i kammeret 8-10  
1 syltekrukke 50 Marie Stenbråten
1 skattold 15-00 Erik Nilseløkken
1 kommode 12-00 Halvor Fredriksen
1 rundt bord 3-00 Ole H. Egge v/K.
1 dameuhr med kjede 10-00 Peter Syverinsen Lere
1 kaffekjedl 1-20 Iver Lere
1 lampe    50 Ole Martinsen
1 smøræske 10 Johan Gullerudeie
1 do 10 do        do
2 asjetter 10 do        do
5 talærkener a 10 50 Jørgen Olafsen
1 bogskap 1-10 Torsten Hasledalen
1 hylde 50 Kontant
3 par knive og gafler a 35 1-05 Halvor Fredriksen
1 symaskine 41-00 Iver Lere
1 seng 5-00 Andreas Thorsbakken
1 glasvase 70 Bent Nilseløkken v/K.
1 kaffekande 50 Torsten Hasledalen
2 vasbytter 1-40 Ole P. Næss
1 jernkube 25 Gunder Retrumsbakken
2 kuber og 1 gryde 70 Ole Martinsen
1 liden gryde m.m. 20 Gunder Retrumsbakken
1 pande    60 Marte G. Næs
2 talærkener 05 Iver Lere
1 kjedel 50 Anders Lerbru v/K.
1 skjorte 80 Halvor Fredriksen
3   ”        a 80 2-40 do        do
3 par kaffekopper 10 Ole Martinsen
4 fag gardiner a 65 2-60 Iver Augedalsbakken
2 ”     ”            a 65 1-30 do        do
1 skammel 20 Kontant
1 kommodetæppe 55 Kontant
1 sengetæppe 4-00 Bent Nilseløkken v/K.
4 ølglas 45 Anders Lerbru v/K.
2 lysestager 40 Peder K. Bastubakken
1 sengetæppe 1-50 A. Kjosmoen
1 sukkerfad 10 Anne Svendsen Runden
1 do 05 Kontant
1 kurv 10 do

Auktionen sluttet

E. Grimsrud        A. Kjosmoen    O. Martinsen