Husmannskontrakt på plassen Midthus nordre under Vold (Valdres)

Kontrakt for plassen Midthus under Vold (Opplandsarkivet avd. Valdresmusea VFF/97))

(Opplandsarkivet avd. Valdresmusea VFF/97: Husmannskontrakter (kopi fra VFF/51))