Husmannsminner fra Hadeland og Land

Husmannsminnene er hentet fra Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner

KommuneForteller
Gran Hvamstad, Ola Th. Husmannsminne
Nordre Land Lien, Nils Husmannsminne
Søndre Land Baklien, Bernt Husmannsminne