Husmannsminner fra Toten og Gjøvik

Husmannsminnene er hentet fra Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner

KommuneForteller
Østre Toten Sandbakken, Julie Husmannsminne