Husmannsminner fra Valdres

Husmannsminnene er hentet fra Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner

KommuneForteller
Etnedal Bakken-Fyk, Sigurd Husmannsminne
Etnedal Lundstein, Hans Husmannsminne
Nord-Aurdal Gladheimshagen, Ole Husmannsminne
Sør-Aurdal Nerødegård, Gunnar Husmannsminne
Sør-Aurdal Rundhaug, A. E. Husmannsminne