Arkivinstitusjoner

En rekke institusjoner tar vare på arkivmateriale i Oppland. Ta kontakt dersom du savner materiale, eller du vil ta med klassen på besøk. Det kan også være nyttig å se på nettsidene til Riksarkivet (nasjonalt), Statsarkivet på Hamar (for Oppland og Hedmark), Fylkesarkivet i Oppland og Digitalarkivet. Her kan du blant annet gjøre deg mer kjent med arkivverket i tillegg til å søke mer materiale fra din kommune. Opplandsarkivet tar vare på materiale fra foreninger, lag og privatpersoner i Oppland. Enkelte museer har i tillegg til annet arkivmateriale også ansvar for en avdeling av Opplandsarkivet. Nedenfor finner du en liste over arkiver i ditt nærområde.