Kilder og litteratur - Biltrafikk

Biltrafikk

Den første bilen i Oppland

Bilens historie på Hadeland

 • Crøger, Overingeniør. 1932 Samferdselsmidler. Hadeland Bygdenes Historie 1. Nationaltrykkeriet, Oslo.
 • Eikeset, K. R. 2008 Samferdselsrevolusjon og kraftforsyning. Hadelands historie 1900-1950. Randsfjordmuseene AS avd. Hadeland Folkemuseum, Jaren.
 • Mack, K. L. 1987 "De første bilene i Lunner". Årbok for Hadeland 1987. Årbokutvalget, Brandbu.
 • Stenersen, H. 1985 "Pionéren Erik Grimsrud". Brandbu’stikka nr. 2. Helge Stenersen, Brandbu.

Bilens historie i Land

 • Backe, A. H. 2007 "Doktorskyssen i Søndre Land". Landingen 2007, Randsfjordmuseene AS, Dokka.
 • Lomsdalen, J. W. 1998 "Første bilen i Søndre Land?" Landingen 1998, Lands Museum, Dokka.
 • Opdal, A. 1983 "Fra bilens første år i Nordre Land". Landingen 1983, Lands Museum, Dokka.

Bilens historie i Valdres

 • Beduin, P.S., Dyson, T., Lindtveit, T. 1977 "Med bil til Skandinavia i 1901". VOLUND 1977. Norsk Teknisk Museum, Oslo.
 • Rudi, T. Samferdsel i Valdres frå dei eldre tider av. Bilferdsla. Valdres Bygdebok IV. Valdres Bygdeboksnemnd, Leira.

Bilens historie på Toten, i Gjøvik, Snertingdal og Biri

 • Bækkelund, B. 1998 Vegstellet. Totens Bygdebok bind 5. Eina: Folk og liv i hus, gard og grend. Totens Økomuseum, Kapp.
 • Lauvdal, T. (red) 1953 Veger og samferdsel i nyere tid. Biri-Snertingdal Bygdebok bind II. Gjøvik.
 • Solbakken, F. 2008 "Da bilen kom til Snertingdal". Årbok for Gjøvik 2008, s.114-128. Gjøvik Historielag, Gjøvik.
 • Taraldrud, M. 2009 "En kvinne bak rattet i 1924". Årbok for Gjøvik 2008, s. 160-165. Gjøvik Historielag, Gjøvik

Bilens historie i Gudbrandsdalen

 • Pedersen, J. V. L. 1998 Kolleger og konkurrenter. Gudbrandsdal Bilbransjeforening 20 år. Thorsrud AS Lokalhistorisk forlag, Lillehammer. 
 • Pedersen, J. V. L. 1997 Lillehammer Motorcentral as 75 år. Thorsrud AS Lokalhistorisk forlag, Lillehammer.
 • Åsmundstad, P. 1999 Landets minste by. Vålebru 100 år. Ringebu Historielag, Ringebu.