Kilder og litteratur - Hestetrafikk

Litteratur og kilder brukt i artiklene som omhandler hestetrafikk:

Hestetrafikk 

 • Olsen, S. M. 2001 Hestekjøretøy. Med hjul og meier på norske veier. Landbruksforlaget, Oslo.

Skysstrafikk

 • Engen, A. 2009 Skysstell og skysstasjonar i Gudbrandsdalen. Bruket forlag, Lillehammer.
 • Nielsen, A-M. 2008 Gjestgiveri - skysstell - hvilested. Norsk vegmuseum, Fåberg. 
 • Olsen, S. M. 2001 Hestekjøretøy. Med hjul og meier på norske veier. Landbruksforlaget, Oslo.
 • Rogan, B. 1986 Det gamle skysstellet. Reiseliv i Noreg frå melomalderen til førre hundreåret. Det Norske Samlaget, Oslo.

Hvem er hvem i skysstrafikken? 

 • Rogan, B. 1986 Det gamle skysstellet. Reiseliv i Noreg frå melomalderen til førre hundreåret. Det Norske Samlaget, Oslo.

Skysstrafikk i Valdres

 • Hvattum, H. 1988 "Paa alle skyds- eller skiftestæder skal der nedlegges en efter hosfølgende indrettet Dagbog". Årbok for Valdres 1988. Valdres Historielag, Fagernes.
 • Hvattum, H. 1993 På gamle vegar i Valdres. Valdres forlag & Valdres Folkemuseum, Fagernes.
 • Rogan, B. 1986 Det gamle skysstellet. Reiseliv i Noreg frå melomalderen til førre hundreåret. Det Norske Samlaget, Oslo.

Diverse kilder gjengitt i Årbok for Valdres 1988. Valdres Historielag, Fagernes under overskriftene:

 • "Skysstasjonar"
 • "Dagboksblad fra en Valdrestur i 1866"
 • "Skydsdagbok med kontrakt"
 • "Reiselivet i Valdres"
 • "Skydstakster fra Breidablik Sanatoriums vognmænd"

Skysstrafikk i Land

 • Folketellinger 1801, 1865, 1900 på www.digitalarkivet.no
 • Arnesen, A. 2001 "Minner fra skyss-stasjonenes tid i Søndre Land". Landingen 2001, Lands Museum, Dokka.
 • Lundby, O. 1993 "Skyssgutten forteller". Landingen 1993, Lands Museum, Dokka.
 • Nordal, K. 1993 "Fra Skysstasjonenes tid". Landingen 1993, Lands Museum, Dokka.
 • Ulsnæs, T. 1981 "Ferdsel i Land". Landingen 1981, Lands Museum, Dokka.

Skysstrafikk på Hadeland

 • Tingbokavskrifter i Bjørkvik-arkivet, Randsfjordmuseene avd. Hadeland Folkemuseum.
 • Berger, Aa. 1979 "Skyssvesenet i Jevnaker og Lunner 1837-1857".  Årbok for Hadeland 1979. Årbokutvalget, Brandbu.
 • Berger, Aa. 1985 "Reiseliv og veier". Årbok for Hadeland 1985. Årbokutvalget, Brandbu.
 • Lunner, P. 1978 "Den gamle skysstasjonen på Harestua". Årbok for Hadeland 1978. Årbokutvalget, Brandbu.
 • Rogan, B. 1986  Det gamle skysstellet. Reiseliv i Noreg frå mellomalderen til førre hundreåret. Det Norske Samlaget, Oslo.

Skysstrafikk i Toten/Gjøvik/Snertingdal/Biri-regionen.

 • Bækkelund, B. 1998 "Vegstellet". Totens Bygdebok bind 5. Eina: Folk og liv i hus, gard og grend. Totens Økomuseum, Kapp.
 • Fladlien, P. (red) 1933 "Ferd og Fest. Veger, Samferdsel og Handel". Biri og Snertingdal bygdebok bind 1. Oslo.
 • Gjestrum, J. A. 1984 "Turist på Hadeland og Toten i 1784". TOTN 1984. Toten historielag, Toten museum, Bøverbru.
 • Gjørvad, O. 1956 "Ferdselsveger og reiseliv på Toten i eldre tid". TOTN Hefte 3. 1956. Tidsskrift for Toten Historielag. Gjøvik.
 • Gjørvad, O. (red) 1953 "Samferdsel". Totens bygdebok bind II. (1937) 2.utg, Oslo.
 • Gjørvad, O. "Hva skyssboka på Lundhagen forteller". TOTEN Hefte 3. 1956. Tidsskrift for Toten Historielag. Gjøvik.
 • Herberg, B. 1988 "Skyssvesenet". Årbok nr 5. Gjøvik Historielag, Gjøvik.

Skysstrafikk i Gudbrandsdalen

 • Engen, A. 2009 Skysstell og skysstasjonar i Gudbrandsdalen. Bruket forlag, Lillehammer.

Diligencer i Gudbrandsdalen

 • Engen, A. 2009

Skysstell og skysstasjonar i Gudbrandsdalen. Bruket forlag, Lillehammer.