Fåvang stasjon

Ved åpningen av stasjonen i 1896 var navnet Myhre som ble beholdt fram til 1921 da stasjonsnavnet ble endret til Fåvang. Både stasjonsbygningen og godshuset, tegnet av arkitekt Paul Due, står fremdeles. Sammen med store trær fra stasjonsparken gir dette området en historisk forankring.

Fra stasjonen til bygdesenteret på østsiden av Gudbrandsdalslågen er det broforbindelse.

Fåvang jernbanestasjon (Fotograf: Dagmar Buen © Fylkesarkivet i Oppland)Myre stasjon i Ringebu kommune endra seinare namn til Fåvang stasjon. (Opplandsarkivet avd. Maihaugen: A-00164 Arnfinn Engen)

Bildegalleri

Fåvang stasjon

Her finner du kilder og litteratur brukt i denne artikkelen.