Hundorp stasjon

Hundorp stasjon ble åpnet i 1896 og stasjonsbygningen med sammenbygd godshus står ennå. Stasjonen ligger alene, uten annen bebyggelse rundt, men ei bru over Lågen binder øst- og vestsiden av dalen sammen.

Stasjonsområdet i dag virker ødslig med store asfalterte plattformer og parkeringsarealer, mens gamle prydbusker sør for stasjonen vitner om tidligere tider.

Krysningssporet er viktig for togtrafikken på strekningen.

Hundorp jernbanestasjon. (Fotograf: Dagmar Buen © Fylkesarkivet i Oppland). Hundorp stasjon 1898 (Fotograf: H.H.Lie/HHL-4331 – © Maihaugen)
Hundorp jernbanestasjon sett fra sør. (Fotograf: Dagmar Buen © Fylkesarkivet i Oppland) Stasjonsskiltet til Hundorp jernbanestasjon i NSB´s blåfarge. (Fotograf: Dagmar Buen © Fylkesarkivet i Oppland)

Her finner du kilder og litteratur brukt i denne artikkelen.