Vinstra stasjon

Vinstra stasjon, tegnet av Paul Due, ble åpnet 2. november 1896. Stasjonen ligger sentralt i tettbebyggelsen og de opprinnelige bygningene, minus vanntårnet, står fremdeles. Selve stasjonsbygningen har gjennomgått en del om- og påbygninger. Stasjonen har egen turistinformasjon og er felles skysstasjon for buss, taxi og tog.

Nord for stasjonen ser en spor etter stasjonsparken, med plenflater og flotte hengebjørker.

Vinstra jernbanestasjon. (Fotograf: Dagmar Buen © Fylkesarkivet i Oppland) Da jernbanen kom til Gudbrandsdalen i 1896, opna den for ein større turisttrafikk og grunnlag for fleire hotell. Vinstra hotell var eitt av dei mange hotella som vart bygde denne tida. (Opplandsarkivet avd. Maihaugen: A-00164 Arnfinn Engen)

Bildegalleri

Vinstra stasjon

Her finner du kilder og litteratur brukt i denne artikkelen.