Eina stasjon

Eina stasjon (Fotograf: W. W. Sundby (c) Mjøsmuseet, R84/85/4)Stasjonsbygningen i dragestil, klasse tre, hadde restaurant, kiosk og postkontor og ble reist i 1901. Eina var en av de viktigste stasjonene på Gjøvikbanen, og var planlagt som knutepunkt mellom Valdres- og Gjøvikbanen allerede fra starten. I 1907 var stasjonen betjent av en stasjonsmester, to telegrafister, to sporskiftere, en stasjonsformann, en vognskriver og en stasjonsbetjent. I 1920-årene hadde stasjonen seks gjennomgående spor og seks buttspor. Da Valdresbanen ble nedlagt i 1988 fikk trafikken betydelig nedgang og stasjonen er nå ubemannet.

Bildegalleri

Eina stasjon

Her finner du litteratur og kilder brukt i denne artikkelen.