Stryken stasjon

Stryken stasjon (Fotograf: O. Hansen, (c) Randsfjordmuseene, Widerøe-Lunner-90703)Stasjonen er den første på Gjøvikbanen som ligger i Oppland flyke. Stasjonen ligger ved sørenden av Harestuvannet. På Stryken ble det anlagt et militært kryssningsspor allerede i 1900. Fra 1928 ble kryssningssporet omgjort til stoppested med oppgraderingen til stasjon i 1937. I forbindelse med oppgradering til stasjon ble det oppført en ekspedisjonsbygning. Her er arkitekturen preget av funksjonalisme og nyklassisisme. Det gamle vanntårnet ved stasjonen står fortsatt og er det eneste gjenværende langs Gjøvikbanen. Vanntårent er et fredet kulturminne. På grunn av nærheten til Nordmarka har NSB i mange år hatt egne ski- og sykkeltog fra Oslo til Stryken.

Her finner du litteratur og kilder brukt i denne artikkelen.