Randsfjordbanen

Annonse i Hadelands Tidende 7. oktober 1887 (Fra "Hadelands Tidende 100 år. Årgangene 1886-1887") Randsfjordbanen var den første jernbanestrekningen som kom til vårt fylke, og den hadde bare én stasjon i Oppland. Randsfjordbanen gikk fra Drammen i Buskerud fylke, via Hokksund, Vikersund, Tyristrand, Hønefoss og Hen, til Randsfjord stasjon i sørenden av Randsfjorden, i Jevnaker kommune. Byggingen av banen ble vedtatt 11. juni 1863 og ble åpnet til endestasjonen 12. oktober 1868, og var med det den femte jernbanestrekningen i landet.

Selv om Randsfjordbanen bare hadde én stasjon i Oppland fylke var det en svært viktig banestrekning. Noe av poenget med å bygge jernbane helt fram til Randsfjorden var å knytte jernbanetransporten sammen med dampskipstrafikken på fjorden. Slik sett kan man si at denne transportåren fortsatte enda mange mil nordover. Annonsen ovenfor viser at det forstatt var interesse for å få kjøpt opp aksjer i denne banestrekningen nesten 20 år etter at den åpnet. Banen fraktet både gods og pasasjerer, og særlig gjorde den godstransporten fram til havna i Drammen enklere enn tidliger hvor man måtte frakte varene via vassdragene eller med hest og kjerre.

En av de siste billettene som ble solgt på Randsfjord stasjon 25. 5. 1968 (Eier:Ulf Berntsen) Bekjentgjørelse av politibestemmelser angående jernbanen fra Drammen til Randsfjorden (Jernbanemuseets arkiv, Randsfjordbanen) Da Roa-Hønefosslinjen stod klar i 1909 tok Jevnaker stasjon over mye av trafikken fra Randsfjordbanen på grunn av at Jevnaker stasjon var lettere tilgjengelig for glassverkene i området, samt sagbrukene. Persontrafikken mellom Hønefoss og Randsfjord Stasjon ble lagt ned i 1933, gjenopptatt i 1944 for så å bli endelig nedlagt i 26.mai 1968, 100 år etter den ble åpnet. I 1984 ble skinnegangen mellom Bergermoen og Randsfjord Stasjon fjernet til fordel for en 2 km lang gang og sykkelvei til Jevnaker sentrum.

Les mer om Randsfjord stasjon.


View Randsfjordbanen in a larger map

Her finner du litteratur og kilder brukt i denne artikkelen.