Bottheim stasjon

Bottheim stasjon er nedlagt og stasjonsbygningen revet, men godshuset og mellombygget står fremdeles.

Her finner du kilder og litteratur brukt i denne artikkelen.