Lesja stasjon

Lesja stasjon (Fotograf: Dagmar Buen © Fylkesarkivet i Oppland)Lesja stasjon ble åpnet 19. november 1921, og stasjonen har fremdeles togstopp, men er ubetjent. Stasjonsområdet er inntakt og foruten stasjonbygningen med godshustilbygget og privetet (utedo) finner vi også et godshus med lasterampe av nyere dato. Et lite parkområde ligger i den søndre delen av stasjonsområdet. Mot dalen er området avgrenset av stabbesteiner og ei bjørkerekke.

Bildegalleri

Lesja stasjon

Her finner du kilder og litteratur brukt i denne artikkelen.