Lora stasjon

Lora stasjon  (Fotograf: Dagmar Buen © Fylkesarkivet i Oppland)Lora stasjon ble åpnet 19. november 1921, men er i dag nedlagt. Stasjonsbyggget med godshus og privetet (utedoen) står fremdeles. Bakkekammen med bjørketrær og stabbesteiner danner grense mot dalen.

Bildegalleri

Lora stasjon

Her finner du kilder og litteratur brukt i denne artikkelen.