Roa - Hønefosslinjen

Byggingen av Roa - Hønefosslinjen (Fotograf: ukjent, (c) Randsfjordmuseene, HF1985_35_1) Roa-Hønefosslinjen var opprinnelig en del av Bergensbanen da denne var ferdigbygget i 1909, og var således en del av det store jernbanekompromisset fra 1894. Roa-Hønefosslinjen ble også en viktig forbindelse mellom Gjøvikbanen og den nye Bergensbanen da denne senere ble kjørt om Drammen. I dag brukes banen hovedsakelig til godstrafikk. I Oppland fylke har linjen hatt følgende stasjoner: Roa, Kalvsjø, Grindvoll, Jevnaker og Kistefoss.

Togtabell for strekningen Roa - Hønefoss 1985 (Valdresmusea)I tabellen fra 1985 ser vi at  både tog og buss er ført inn i tabellen. Hvis vi sammenligner de to transportmidlene kan vi se at bussen kunne bruke opp mot 55 minutter fra Roa til Jevnaker, mens tog gjorde unna samme strekningen på litt over 20 minutter. Samtidig kunne turen helt til Hønefoss tar om lag én time og femten minutter med buss, mens toget brukte bare 40 minutter. Tabellen viser oss også hvordan denne banestrekningen er avhengi av å korrespondere med tog fra andre strekninger, da den er en del av Bergensbanen om Drammen, og samtidig har forbindelse både til Gjøvik og til Fagernes via Gjøvikbanen og Valdresbanen.

Her kan du lese en ung jentes opplevelse med "Kesjiblakken"

Tabell over strekningen Oslo - Roa - Hønefoss - Bergen, (Fylkesarkivet i Oppland, Ark/9)Bygging av Kalvsjøundergangen (Fotograf: ukjent ,(c) Randsfjordmuseene, HF1985_35_3)

Vis Roa - Hønefoss i et større kart

Her finner du kilder og litteratur brukt i denne artikkelen.