Brandbu stasjon

Brandbu stasjon 1981 (Fotograf: Å. A. Lange (c)Randsfjordmuseene, 43/0A)Plasseringen av Brandbu stasjon hadde medført mye diskusjon og mye uenighet før det omsider ble bestemt hvor stasjonen skulle ligge. Ved baneåpningen i 1900 ble det imidlertid anlagt stoppested ved Brandbu. Allerede etter fire år ble stoppestedet oppgradert til stasjon.

Den første bygningen ved Brandbu stasjon var som alle andre stasjonsbygninger på Nordbanen, tegnet av arkitekten Paul Armin Due. Bygningen ble oppført til banens åpning i 1900. Dette var ingen riktig stasjonbygning, men mer et ekspedisjonshus og venterom. Dette huset ble imidlertid flyttet til Viul i 1916 etter at den hadde blitt avløst av en ny stasjonsbygning i 1912, tegnet av Harald Kaas, i nybarokk stil. I 1920-årene var det travelt ved Brandbu stasjon som betjente åtte landhandlerier, to meierier og handelslag, tre manufaktur- og moteforretninger, to garverier, et mekanisk verksted, et bilreparasjonsverksted og et avistrykkeri. Denne bygningen ble revet rundt 1985. Godshuset med rampe ligger fremdeles ved den nye riksveien.

Godshuset ved Brandbu stasjon (Fotograf: Solfrid Myhre, (c) Arkivnett Oppland) Brandbu stasjon (Fotograf: ukjent, (c)Randsfjordmuseene, HF1988/18:21) Tomta til Brandbu stasjon i dag (Fotograf: Solfrid Myhre,(c)Arkivnett Oppland))

Her finner du litteratur og kilder brukt i denne artikkelen.