Jaren stasjon

Jaren stasjon (Fotograf: K. Deinboll, (c) Randsfjordmuseene, HF1981/38:2)Jaren stasjon het opprinnelig Tingelstad stasjon, og fikk både hovedbygning, godshus og privét av samme slag som Lunner. I tillegg ble det her anlagt en lokomotivstall på 152 kvadratmeter, samt et vanntårn som var mer enn 10 meter høyt. Siden stasjonen skulle bli knutepunktet for linjen til Gjøvik og linjen til Røykenvik fikk stasjonen hele 260 meter passasjerplatform, en mellomplatform og en 32 meter lang melkeplatform.

Stasjonen ble åpnet i 1900 da banen var klar til Røykenvik. To år senere åpnes linjen fra Jaren til Gjøvik. Jaren stasjon var et viktig knutepunk på Hadeland, ikke minst på grunn av nærheten til Jaren hotell og Horns hotell - som begge lå like i nærheten av stasjonen. Gjefsen Brenneri var lenge en av stasjonens viktigste kunder. I 1920-årene besto betjeningen på Jaren stasjon av en stasjonsmester, en kontorist, to telegrafister, sporskifter og tre stasjonsbetjenter. I dag er Jaren endestasjon for lokaltog fra Oslo, men betjenes også med regiontog fra Oslo til Gjøvik.

Bildegalleri

Jaren stasjon

Her finner du litteratur og kilder brukt i denne artikkelen.