Røykenvik stasjon

En pyntet og folksom Røykenvik stasjon på åpningsdagen 18.12-1900 (Fotograf:ukjent, (c)Randsfjordmuseene, HF1997/1:74)Ved åpningen av strekningen Grefsen-Røykenvik i 1900 var Røykenvik den foreløpige endestasjon på Nordbanen, og den var således også den dyreste og mest påkostede av stasjonene ved banen. Den staselige hovedbygningen stod klar til baneåpningen i 1900, bestod av to etasjer, med kjeller. Byggningen var oppført i mur, forblendet og dekorert. Røykenvik fikk også uthus og lokomotivstall og vanntårn. Det ble anlagt en 62 meter lang pasasjerplattform og 80 meter med lasteplattform. Bryggeanlegget ved Randsfjorden gjorde det mulig med en lettvint overføring av gods fra tog til dampskip, og omvendt. Bryggeanlegget gjorde også tømmer-lessing og lossing enklere.

Bildegalleri

Røykenvik stasjon

Her finner du litteratur og kilder brukt i denne artikkelen.