Bøverbru stasjon

Opprinnelig stoppested med ekspedisjonsskur, men ble oppgradert til stasjon i 1916. Hole Kalkverk hadde eget sidespor til stasjonen og dette førte til stor trafikk til og fra Bøverbru.

Valgtog fra Sosialistisk Folkeparti på Bøverbru stasjon 1. mai 1973 (Fotograf:ukjent, (c) Mjøsmuseet, R87/38/1) Bøverbru stasjon 1. mai 1973 (Fotograf: ukjent, (c) Mjøsmuseet, R87/36/8)

Her finner du litteratur og kilder brukt i denne artikkelen.