Kraby stasjon

Kraby var stoppested fra banens åpning i 1902. Liten ekspedisjonsbygning på 80 m2 hadde venteværelse, kontor og godsrom. I dag er ekspedisjonsbygningen omgjort til et lite jernbanemuseum, og står på NSBs og Riksantikvarens liste over verneverdige jernbanebygninger.

Kraby stasjon (Fotograf:W. Zeiner, (c) Mjøsmuseet, R78/27/15)Damplok på Kraby stasjon (Fotograf: Berg?, (c) Mjøsmuseet, R86/71/2)Kraby stasjon ca 1920 (Fotograf: ukjent,(c) Mjøsmuseet, R81/12/1)

Her finner du litteratur og kilder brukt i denne artikkelen.