Lena stasjon

Lena stasjon omtales som Valle stoppested i de første planene, og var også stoppested i den første tiden, fram til 1916. Med oppgraderingen til stasjon fikk Lena også ny stasjonsbygning, og gamlebygningen ble ombygd til godshus. Stasjonsbygningen har to etasjer og er preget av nybarokk stil. Lena stasjon hadde mye gods som planter, grønnsaker og produkter til og fra melkefabrikken på Kapp, samt mange landhandlerier og spesialforretninger.

Lena stasjon ca 1936 (Fotograf: Forlag Haug-Syvertsen AS, (c) Mjøsmuseet, R79/39/4) Lena stasjon før 1940 (Fotograf: S. Røisli, (c) Mjøsmuseet, R92/53/4) Stasjonsområdet på Lena 1938/39 (Fotograf: ukjent, (c) Mjøsmuseet, R80/8/1)

Her finner du litteratur og kilder brukt i denne artikkelen.