Skreia stasjon

Skreia stasjon på åpningsdagen av Skreiabanen 1902 (Fotograf: K. Berg, (c)  Mjøsmuseet, R84/89/7)Dette var endestasjonen for Skreiabanen helt fra 1902. Stasjonsbygningen var i dragestil. I tillegg til ekspedisjonsbygning hadde stasjonen fra begynnelsen også uthus, privetbygning, lokstall, vognskur, dreieskive, kullskur, lasterampe og vanntårn. I 1926 var stasjonen betjent av en stasjonsmester, en telegrafist, en telegrafkyndig stasjonsbetjent samt tre stasjonsbetjenter. Rundt 1985 var stasjonen ubetjent - og i 1988 var den offisielle nedleggelsen av stasjonen og banen som helhet.

Bildegalleri

Skreia stasjon

Her finner du litteratur og kilder brukt i denne artikkelen.