Dokka stasjon

Dokka stasjon ca 1920 (Fotograf: W.W. Sundby, (c) Randsfjordmuseene, LMF.004786)Stasjonen ble åpnet 18. november 1902. Dokka stasjon var i første halvdel av 1900-tallet en stor stasjon, som gav mange arbeidsplasser. Stasjonen hadde lokstall, verksted, svingskive og administrasjon. I 1900 hadde Dokka 15 innbyggere mens tallet hadde økt til 423 i 1930. Dokka var en stasjonsby som vokste opp rundt jernbanen. Persontrafikken på Valdresbanen ble nedlagt i 1988, men godstog betjente fortsatt strekningen Eina - Dokka fram til 1999. 1. januar 2009 hadde Dokka omlag 2800 innbyggere og tettstedet kan best nås via Rv 33  fra sør og nord, Rv 245 fra Randsfjordens vestside eller Rv 250 fra Vingrom gjennom Aust - Torpa.

Dokka stasjon 1936/37 (Fotograf:Normann (c)Randsfjordmuseene, LMF.459)Valdresbanens jernbaneverksted på Dokka (Fotograf:ukjent, (c) Randsfjordmuseene, LMF.1883)

Her finner du litteratur og kilder brukt i denne artikkelen.