Fagernes stasjon

Biler på Fagernes stasjon (Fotograf: O.Neste, (c)Valdresmusea)Fagernes som tettsted nærmet seg 50 år da Valdresbanen ble åpnet og Fagernes ble endestasjon på den populære strekningen. Både bedrede kommunikasjonsmuligheter og selve anleggelsen av jernbanen førte til at tettstedet fikk en enorm vekst. Stasjonen på Fagernes hadde lokstall, svingskive og motorvognstall. På grunn av sin nærhet til fjellene hadde Fagernes særlig stor turisttrafikk - og betjente et stort omland.

I 1991 ble skinnegangen fra Fagernes til Leira fjernet.  Det har blitt anlagt gang- og sykkelvei på den gamle jernbanetraseen. Den gamle stasjonsbygningen  på Fagernes står ennå og her finner man nå en souvenirbutikk. 8. september 2007 feiret Fagernes sitt 150 - årsjubileum, og samtidig fikk tettstedet tildelt bystatus. 1. januar 2009 hadde Fagernes 1762 innbyggere.

Folksomt på Fagernes stasjon (Fotograf: ukjent, (c)Valdresmusea)Personbiler, rutebiler og sommertrafikk ved Fagernes (Fotograf: Neste, (c) Valdresmusea)
Edmonsonsk barnebillett Fagernes - Gjøvik (Valdresmusea)Edmonsonsk billett Fagernes - Eina (Valdresmusea)

Her finner du litteratur og kilder brukt i denne artikkelen.