Odnes stasjon

Odnes stasjon 1945 (Fotograf:ukjent, Valdresmusea)Odnes hadde status som stasjon fra åpningen i 1902, men ble degradert til holdeplass i 1968. Stasjonen hadde en laftet stasjonsbygning med 55 kvadratmeter gulvflate, som senere ble utvidet med et venterom på 4,35 kvadratmeter. Stasjonen hadde spor til Land Sag og Høvleri, og et til godshus og brygge ved Randsfjorden, samt en opplastingsrampe i murstein. Før Valdresbanen kom var Odnes et knutepunkt hvor reisende skiftet fra båt til hest eller omvendt. Transport av tømmer, flis og trevirke til og fra Lands sag fortsatte helt fram til 1999.

Her finner du litteratur og kilder brukt i denne artikkelen.