Skrukli stasjon

Skrukli var en liten stasjon fra 1902, med en stasjonsbygning og et godshus. Etter hvert ble det transportert mye tømmer herfra. I 1968 ble stasjonen nedgradert til holdeplass og nedagt i 1989. Stasjonsbygningen ble revet i 1984.

Her finner du litteratur og kilder brukt i denne artikkelen.