Høyrekjøring

Høyrekjøring - trafikkregulering som krever at alle kjørende skal holde seg mest mulig til høyre i kjørebanen og ved kryss ha stoppe- og vikeplikt for andre som kommer fra høyre, eller som de ved sving fra kjøreretning får på sin høyre side. Noen få land har venstrekjøring. Sverige gikk over til høyrekjøring 1967, Island 1968.
Trafikken til sjøs og i luften har overalt høyrekjøring.

I dag kjøres det på høyre side av veien i Norge. Sånn er det ikke alle andre steder, og det har heller ikke alltid vært sånn i Norge. Omtrent 34% av verdens befolkning kjører på venstre side mens 66% har høyrekjøring, mens 28 % av verdens veistrekninger er tilpasset venstrekjring, mot 72 % tilpasset høyrekjøring.
De landene som har vestrekjøring i Europa i dag er Storbritannia, Irland og Malta. Vårt naboland Sverige hadde venstrekjøring fram til 1967.

Mange mener at grunnen til at vi enkelte steder har venstrekjøring er historisk og stammer fra reisende på hest i eldre tider. De fleste mennesker er høyrehendte og ryttere ville da holde tømmene med venstre hånd for å ha høyre hånd fri til å hilse på venner eller forsvare seg med sverd mot fiender om nødvendig – og dermed passere hverandre på høyre side (dvs. ri på venstre side) slik at høyre hånd var klar til slag og hils.
Selv om venstrekjøring var vanlig i Sverige fram til 1967 har det vært regulert høyrekjøring i Norge tilbake til lenge før bilenes inntreden på norske veier.
Plakaten under viser en regulering omhandlende høyrekjøring allerede i 1807.