Litteratur og kilder brukt i artiklene om vei og veibygging

Veihistorie 

 • Hvattum, H. 1993 På gamle vegar i Valdres. Valdres forlag & Valdres Folkemuseum, Fagernes.
 • Imsen og Winge (red). 1999 Norsk historisk leksikon, Cappelen Akademisk Forlag as, Oslo.
 • Olsen, S. M.. 2001 Hestekjøretøy. Med hjul og meier på norske veier. Landbruksforlaget, Oslo.
 • http://www.ssb.no/magasinet/fire_hjul/ 20.07.2009

Gamle lengdemål

 • Imsen og Winge (red). 1999 Norsk historisk leksikon, Cappelen Akademisk Forlag as, Oslo.

Hjulet

 • Olsen, S. M. 2001 Hestekjøretøy. Med hjul og meier på norske veier. Landbruksforlaget, Oslo.

Kongeveien

 • Den Bergenske Kongeveien mellom Oslo og Bergen. Kongeveiprosjektet. Valdres Trykkeri AS, Fagernes.
 • Hvattum, H. 1978 "Den Bergenske kongeveg mellom Jevnaker og Brandbu - Noen kilder". Årbok for Hadeland 1978. Årbokutvalget, Brandbu.
 • Hvattum, H. 1993  På gamle vegar i Valdres. Valdres forlag & Valdres Folkemuseum, Fagernes.
 • Roen, Ø. 1975 "Kongeveien". Årbok for Hadeland 1975. Årbokutvalget, Brandbu.
 • Skjøtskift, E. 1977 "Den gamle Bergenske Hovedvei Hønnskleiva". Årbok for Hadeland 1977. Årbokutvalget, Brandbu.

Roder og pliktarbeid

 • Hage, H. 2000 "Rode og rodemester". Årbok for Norsk Vegmuseum 2000. Stetens vegvesen, Norsk vegmuseum, Lillehammer.
 • Hvattum, H. 1993 På gamle vegar i Valdres. Valdres forlag & Valdres Folkemuseum, Fagernes.
 • Imsen og Winge (red). 1999 Rode og Rodemester. I Norsk historisk leksikon, Cappelen Akademisk Forlag as, Oslo.

Vegar i Gudbrandsdalen

 • Engen, A. 2009 Skysstell og skysstasjonar i Gudbrandsdalen. Bruket forlag, Lillehammer.

Landevegslokomotivet Herkules

 • Engen, A. 2009 Skysstell og skysstasjonar i Gudbrandsdalen. Bruket forlag, Lillehammer.

Mjøsbrua

 • Johnsen, E. 1992  Mjøsbrua: en vandring i veghistorien. Statens vegvesen, Hedmark og Oppland.

Kongsferder gjennom Gudbrandsdalen

 • Nielsen, A-M. 1999 Kongeferder i Norge gjennom 300 år. Norsk Vegmuseum, Thorsrud AS Lokalhistorisk Forlag, Lillehammer.

Dølavegen - Isveger på Mjøsa

 • Johnsen, E. 1992  Mjøsbrua: en vandring i veghistorien. Statens vegvesen, Hedmark og Oppland.

Snøbrøyting

 • Nielsen, A-M. 2003 "De første brøytestikkene" Årbok for Norsk Vegmuseum 2003. Statens Vegvesen, NOrsk vegmuseum, Lillehammer