Stortinget har behandlet forslag fra representanter fra Senterpartiet om å endre omstillingen i Arkivverket og styrke de åtte regionale statsarkivene. Stortinget vedtok følgende forslag ved behandlingen av saken: Stortinget ber regjeringen iverksette en bred utredning av samfunnets arkivfunksjoner, med særlig vekt på regionale arkivtjenester, nasjonalt samspill og håndtering av digitale utfordringer. Saken ble behandlet i Stortinget: 20.06.2017.