Myldring under fylkesarkivets jubileumsarrangement. Foto: Vigdis WæhlerMed stor festivitas var både riksarkivar, statsarkivaren på Hamar og fylkeskommunens varaordfører tilstede da Fylkesarkivet i Oppland markerte 20 års jubileum. Samtidig ble det offisiell åpning av nye lokaler som gir ekstra plass til Fylkesarkivets aktivitet.

I sin gratulasjonstale fortalte Inga Bolstad blant annet om endrede utfordringer for arkivinstitusjonene og nye krav om digitalt tilgjengelig materiale fra arkivene. Deler av de nye lokalene ved Fylkesarkivet vil bli brukt til nettopp dette - å digitalisere arkivmateriale for å gjøre det tilgjengelig for brukerne, og samtidig sikre det historiske materialet mot slitasje og nye skader.

Dikteren Erik Bystad tok oss med på et historisk tilbakeblikk og framførte dikt fra egne verk som passet inn i viktigheten av å ta vare på vår kulturarv gjennom egne minner og opplevelser i Lillehammer. Hvordan de små historier og opplevelser gir mening og endring i livet.

Svein Amblie tok oss deretter med gjennom fylkesarkivets historie fra starten i 1995 og fram til i dag. Det  ble deretter overrakt gratulasjoner og en blomst fra varaordfører Ivar Odnes.

Arrangementet ble avsluttet med visning av de nye lokalene og bevertning for de inviterte gjestene.

Med de utvidelsene som nå er gjort, vil fylkesarkivet være bedre rustet til å drive digitalisering, rensing av soppinfisert materiale, samt at vi har bedre plass til å drive ordning og registrering av arkivmateriale. Dette er tjenester vi ser et økende behov for i tiden som kommer. Fylkesarkivet tilbyr dette som en tjeneste både til medlemmer og andre.

Riksarkivar med røtter i Lillehammer og Valdres, Inga Bolstad fortalte om arkivenes utfordringer og gratulerte fylkesarkivet. Foto: Vigdis WæhlerMarit Hosar leder åpningen av nye lokaler ved 20-årsjubileet til Fylkesarkivet i Oppland Foto:Vigdis Wæhler

Erik Bystad proklamerte egne dikt. Foto: Vigdis WæhlerFylkesvaraordfører Ivar Odnes. Foto: Vigdis Wæhler