Arkivdagen blir arrangert i Maihaugens auditorium, søndag 13.november kl 13:00

1. Rigmor Aarø Spiten vil holde et foredrag om "Skolene i Øyer",

2. Svein Amblie tar for seg Brage, elevsamfunnet ved Lillehammer Høiere skole/Lillehammer Gymnas.

Om foredragene of foredragsholderne.

Skolene i Øyer

Rigmor Aarø Spiten 

 Historien om skolene i Øyer er skrevet av Rigmor Aarø Spiten, lærer i Øyer gjennom 43 år. Forfatteren har også vært aktiv politiker og var blant annet ordfører i Øyer 1995-1999. Boken utkom i april 2016.

Svein Amblie

Svein Amblie er seniorrådgiver og historiker ved fylkesarkivet. Han har sett nærmere på elvsamfunnet Brage ved Lllehanner videregående skole.

Argus nr. 1, 1901. Argus var gymnassamfunnets tidsskrift som varte fra 1901 til samfunnet opphørte.

Elevsamfunnet Brage, som ble formelt stiftet i 1881 og forsvant engang rundt 1980, er en spennende lokalhistorisk reise i Lillehammer sin skolehistorie. En tidsepoke på ca 135 år. Dette gjør den til en av Norges lengstlevende skolesamfunn. En tidsepoke der skolen skiftet status fra å være en skole for minoriteten av borgerskapet, unge menn med ambisjoner og velstående foreldre, og fram til en tid da velferdsstaten gjorde det mulig, og etter hvert vanlig å fullføre en 3-årig videregående utdanning etter ungdomsskolen. Eller Realskolen som det fortsatt het for mange av de som ble uteksaminert i den tiden da Brage fortsatt var en aktiv organisasjon på 1970 tallet. 

Last ned programmet som pdf.