Emnet som settes opp til høsten er Grunnleggende prinsipper for arkivfaget. Det er lagt opp til tre samlinger som er tilrettelagt for å kunne kombineres med yrkesaktivitet. Grunnleggende prinsipper for arkivfaget består av tre tema:

  • Tema 1: Forvaltningskunnskap og administrasjonshistorie
  • Tema 2: Arkivteori og ordningsprinsipper
  • Tema 3: Hvorfor bevare?

Arkivstudiene på HiL er et samarbeidsprosjekt mellom Fylkesarkivet og Senter for livslang læring.

Les mer om emnet Grunnleggende prinsipper for arkivfaget, og om studiet Arkiv og informasjonsforvaltning, som høstens emne er en del av.

Sist oppdatert 01.04.2014