I april lanseres en ny arkivfaglig bok. Fylkesarkivar Marit Hosar er medredaktør og en av forfatterene.

Boken #arkividag - relevans, medvirkning, dialog

er en nordisk antologi som primært handler om formidling av arkiv, et av de nyeste arbeidsområder for arkivet.
Arkivenes rolle i samfunnet er i stadig endring og med det stigende forventninger til arkivene - om relevans og til deres innsats i forhold til demokrati, læring, inkludering og brukermedvirkning. Fokus beveger seg generelt fra samlingene til brukerne. Videre har digitaliseringen en sterk effekt, som rekker langt ut over teknologien og påvirker både arkivets rolle, arkivarens rolle og bruken av samlinger og dermed relasjonen til brukerne. Fra å være passiv tilbyder av tjenester, forventes arkivene i stigende grad å innta en aktiv, utadrettet rolle i alle deler av arkivalienes livssyklus.

Antologien blir gitt ut av ABM-media. Og kan bestilles derfra. Les mer ved å laste ned folder. (PDF, 3 MB)

Sist oppdatert 07.07.2016