Bakgrunnen for etableringen av Fylkesarkivet var bl.a. Statsakivets støtte til kommunene om å bevare plassering av OL- arkivet i regionen høsten 1994. Det ble da bestemt at Oppland fylkeskommune og Lillehammer kommune opprettet depotarkiv. Foruten OL-arkivet, skulle også fylkesarkivet ta imot avsluttede arkiver for fylkeskommunen og Lillehammer kommune. Lokaliseringen ble lagt til Fakkelgården i Lillehammer med offisiell åpning 10. februar 1995.

- Rett etter startet overføringen av de historiske arkivene til Lillehammer kommune og arkiver fra fylkeskommunen; fra sentraladministrasjonen, videregående skoler og tannklinikker og senere også andre kommuner, sier fylkesarkivar Svein Amblie.

Interkommunalt samarbeid

Interkommunalt arkiv (IKA) ble opprettet i 2008 og har i dag 41 medlemskommuner, og er med dette det største interkommunale arkivet i landet.

- Vi startet med nok hyllemeter til OL- arkivet og Lillehammer kommune, i tillegg til noe mer. I dag har vi en magasinkapasitet på over 23 000 hyllemeter. Vi er det interkommunale arkivdepotet som har flest medlemskommuner i landet, forteller Amblie.

Bakgrunnen for etableringen av samarbeidet var ny arkivlov og forskrifter. Da disse trådte i kraft ble kommuner pålagt å sørge for en trygg oppbevaring av papirdokumenter og elektroniske arkiver, og gjøre disse tilgjengelige. 

- Kommunene hadde verken kapasitet eller ressurser til denne jobben selv, forklarer Amblie.

Rivende utvikling

Fylkesarkivet starta med tre fast ansatte. I dag jobber det 10 personer ved arkivet.

- Det er de kommunale arkivene om har vært grunnen til ekspanderingen. Vi tar imot cirka 1 500 hyllemeter papirarkiver i året, samt uttrekk av en rekke elektroniske arkivmateriale. Kapasiteten er stadig blitt utvidet, sier Amblie.

Den største endringen i løpet av disse 20 årene er overgangen til elektronisk saksbehandling og arkiv.

-  Oppgavene er mangfoldige og nå er vi i gang med å etablere skannefabrikk, hvor vi skal digitalisere først og fremst eiendomsarkiver. Formålet med digitale eiendomsarkiver er å lette saksbehandlingen i kommunene, samt å gi innbyggerne digitale innsynsløsninger. Eksempel på dette er dokumenter knyttet til gamle bygninger, slik som tegninger og saksbehandlings- og vedtaksdokumenter, forklarer Amblie.

Amblie jobbet i mange år med å få på plass arkivstudiet på Høgskolen i Lillehammer.

- Det er mye større krav til kompetanse i dag enn for bare ti år siden. Det ser vi tydelig i stillingsannonsene også, avslutter Amblie.