Han presenterte veilederen som en "kokebok" i interkommunale samarbeid, og oppfordret oss til å bruke veilederen aktivt i prosesser som involverer samarbeid på tvers av kommunegrenser. Du kan lese veilederen under.

Veileder i interkommunale samarbeid

Sist oppdatert 13.05.2014