Det er nå sendt ut et spørreskjema til alle medlemskommuner. Vi ønsker at dette skjemaet distribueres ut til alle enheter og institusjoner som har papirarkiver og at det fylles ut et skjema pr. arkivserie som finnes i kommunene.

Målet med kartleggingen er todelt. For det første ønsker vi en samlet oversikt over alt arkivmateriale på papir som finnes i våre medlemskommuner. Overgangen til elektronisk saksbehandling og arkivering gjør at papirmaterialet i kommunene blir mindre aktuelt og dermed skal over til depot - som igjen er IKA Opplandene.

Vi ønsker også at kartleggingen skal bidra til bedre oversikt i hver enkelt kommune. Alle innsendte svar på spørreskjemaet vil bli distribuert tilbake til kommunene. Vi vil også produsere en rapport pr. kommune på hva som er registrert.

Spørsmål om undersøkelsen kan stiles til artikkelforfatteren:

Sist oppdatert 30.10.2014